projects


Credits

1st exhibition AGAIN-ST(2012)

TOKYO ZOKEI UNIVERSITY / CS GALLERY

TOMII Motohiro -TANAKA Hiroyuki
FUKAI Soichirou - HIGUCHI Akihiro
FUJIWARA Ayato - UEMATSU Takuma
YASUI Tomotaka- NAKANO Kouji

to TOP